frame

EnouQh.com

Du behøver ikke at registrere dig eller logge ind for at læse indspark i debatten, men vi vil elske, hvis du opretter en profil og deltager aktivt

Log ind Registrer

Vitha Weitemeyer, psykolog

#EnouQh#EnouQh Indlæg: 52
Redigeret november 2018 i Eksperter – om psykisk vold
Vitha Weitemeyer skriver i sin artikel om:

- Typer af partnervold
- Hvordan er et voldeligt parforhold?
- Kontrol og jalousi
- Grænserne flyttes
- Den psykologiske baggrund for volden
- Magtkampe i “normale” parforhold
- Farlige magtkampe
- Hvordan kan man få hjælp?
- Terapi for voldsramte

Vold i parforhold er et tabubelagt og skamfuldt emne, og derfor er det vanskeligt at undersøge, hvor udbredt, det er. Statens Institut for Folkesundhed anslår i en rapport fra 2008, at omkring 28.000 danske kvinder årligt udsættes for fysisk vold af deres partner.

Mænd udsættes også for partnervold. Rapporten siger omkring 8.000 om året. Heraf er størstedelen ifølge rapporten begået af mandlige partnere i homoseksuelle forhold, og kun en lille andel af kvinder.

Når han først har fået kvinden til at føle sig som den mest vidunderlige kvinde, han nogensinde har mødt, og når hun først har overgivet sig helt og holdent til ham, så skifter han personlighed, fra Dr. Jekyll til mr. Hyde. Han begynder at blive kritisk, uberegnelig og kontrollerende.

Lidt efter lidt flytter hun sin grænse for, hvad hun kan acceptere, for til sidst at leve for de stunder, hvor han siger et kærligt ord eller stryger hende over håret.

Foruden fysisk vold kan volden antage andre, mere ’skjulte’ former:
  • Psykisk vold: Nedgøring og ’mobning’ af partneren. Systematiske forsøg på at gøre partneren usikker ved ydmygende, truende, chokerende og afvisende adfærd.
  • Økonomisk vold: Partneren umyndiggøres økonomisk, fx ved at blive nægtet adgang til bankkonti, eller partneren udnyttes økonomisk.
  • Materiel vold: Ødelæggelse eller fjernelse af ting, der betyder noget for partneren.
Læs psykolog Vitha Weitemeyers indspark her: bit.ly/vitha-weitemeyer


Hvad er skadelig psykisk vold?
Psykisk vold bliver først for alvor et problem, som ødelægger et forhold, når den bliver mere permanent. Et menneske, der udøver psykisk vold mod et eller flere andre mennesker, benytter sig bl.a. af:
  • Uforudsigelighed. Du kan være inde i varmen den ene dag og ude i kulden den næste. Det, du gør, kan blive værdsat den ene dag og straffet den næste.
  • Personligt sårende kritik. Du bliver fx kaldt en smatso og dine børn møgunger.
  • Nedgøring og latterliggørelse af din person mens andre er til stede.
  • Skyldpåføring og kritik. Du får at vide, at det er dig, der er noget i vejen med, hvis noget går galt eller hvis du forsøger at give udtryk for, at du er ked af det eller savner noget.
  • Trusler om at forlade dig eller umyndiggøre dig økonomisk eller trusler om fysisk vold.
  • Kulde, afvisning og tavshed. Du bliver straffet i dagevis eller ugevis med manglende kontakt eller vilje til forsoning.
Igen, ovenstående adfærdsformer, i hvert fald de 5 sidste, kan momentvis forekomme i et sundt og normalt forhold. Men hvis de bliver en del af hverdagen, nedbrydes den udsatte part i forholdet mere og mere.

Læs psykolog Vitha Weitemeyers skriv om psykisk vold her: https://vithaweitemeyer.dk/psykisk-vold 

Vitha Weitemeyer har klinik i 2860 Søborg.
Log in eller Registrér for at kommentere.