frame

EnouQh.com

Du behøver ikke at registrere dig eller logge ind for at læse indspark i debatten, men vi vil elske, hvis du opretter en profil og deltager aktivt

Log ind Registrer

Menneskets mørke personlighedstræk

#EnouQh#EnouQh Indlæg: 52
  • Egoisme – overdreven optagethed af egen fordel på bekostning af andre og fællesskabet
  • Machiavellisme – manipulerende, afstumpet holdning om at målet helliger midlet
  • Mereværdsfølelse- gennemgående holdning om at man er bedre end andre og fortjener bedre behandling
  • Selvpromovering – ønske om at forøge og synliggøre egen status i sociale og økonomiske sammenhænge
  • Narcissisme – overdreven selvoptagethed, tendens til selvophøjelse og et ekstremt behov for opmærksomhed fra andre
  • Ondsindethed – destruktivitet og vilje til at påføre andre skade - også selvom det går ud over en selv
  • Psykopati – mangel på empati, selvkontrol og impulsivite
  • Sadisme – ønske om at tilføje andre psykisk eller fysisk lidelse til fordel for egen fornøjelse eller beho
  • Skruppelløshed – generel tendens til at være samvittighedsløs og uden moralske kvaler
– er alle træk, som beskriver den mørke side af menneskets personlighed. Selvom der umiddelbart er stor forskel på narcissistiske og psykopatiske træk – og det kan lyde mere tilforladeligt at være egoist end psykopat - så viser resultaterne af ny forskning, at de mørke sider af den menneskelige personlighed er tæt koblet sammen: Det vil i praksis sige, at har man tendens til et af disse mørke personlighedstræk, er man også mere tilbøjelig til at have en høj grad af et eller flere af de andre.Det skyldes at de mørke personlighedstræk har en fællesnævner, der af forskerne bag undersøgelsen defineres som:

D-faktor:
Den basale tendens til at maksimere nytteværdien for en selv - bevidst eller ubevidst - på bekostning af andre og kombineret med overbevisninger, der begrunder ens handlinger.

D-faktoren hænger sammen med en række forskellige typer hensynsløs, menneskelig adfærd, vold, omgåelse af regler, løgn og bedrag.Læs mere om undersøgelsen her: http://bit.ly/dfaktor
Log in eller Registrér for at kommentere.