frame

EnouQh.com

Du behøver ikke at registrere dig eller logge ind for at læse indspark i debatten, men vi vil elske, hvis du opretter en profil og deltager aktivt

Log ind Registrer

Når Udbetaling Danmark opkræver børnebidraget

BigMaQBigMaQ Indlæg: 63
Du kan bede Udbetaling Danmark om at opkræve børnepengene, hvis den anden forælder ikke betaler eller betaler meget ujævnt. Bemærk dog, at for at Udbetaling Danmark har mulighed for at hæve pengene hos den anden forælder, så SKAL der være faldet en afgørelse vedr. børnebidrag. Hvis sagen ikke er afsluttet med en afgørelse, så kan Udebtaling Danmark ikke hjælpe.

Hvis der er faldet en afgørelse, så kan Udebtaling Danmark hæve børnebidraget uanset, at den anden forælder evt. anker! Husk at vedhæfte afgørelsen fra Familieretshuset.

Udbetaling Danmark kan opkræve både normalbidraget samt evt. tillægsbidrag.

Du kan også læse mere om børnebidrag på borger.dk – her: http://bit.ly/boernebidrag

Her er et eksempel på ordlyden af en opkrævning, tillægsinformation, fra Udbetaling Danmark, samt link til lovbestemmelserne. Nedenfor finder du eksempler på opkrævningsmeddelelserne.
Få overblik over dine familieydelser:
Vi giver dig et samlet overblik over dine familieydelser på www.borger.dk/familieydelser-overblik. Her kan du fx se:

• dine udbetalinger af børne- og ungeydelse, børnetilskud og/eller bidrag
• status på dine ansøgninger om familieydelser
• beskeder til og fra Udbetaling Danmark - Familieydelser.

Du skal oplyse om ændringer
Når du får bidrag, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give os besked, hvis der sker ændringer i de oplysninger, du har givet os, da det kan have betydning for, hvor meget du kan få i bidrag.

Når du får børnebidrag og øvrige bidrag, skal du fx give os besked, hvis:

• du får udbetalt bidraget direkte fra bidragsbetaler 
• bidraget bliver nedsat, øget eller bortfalder
• du flytter til udlandet
• dit barn skal opholde sig i udlandet i en periode
• hvis du genoptager samlivet med bidragsbetaler
• dit barn ikke længere bor hos dig, bliver anbragt eller på anden måde forsørges af det offentlige
• dit barn bliver gift.

Hvis du ikke giver os besked, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage. Det gælder også, hvis du giver forkerte eller mangelfulde oplysninger. Du kan give os besked om ændringer på http://www.borger.dk/familieydelser-aendringer

Lovgrundlag
Lov om Udbetaling Danmark § 4. 
Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk.

Og her nedenfor eksempler. (Alle navne og persondata er fjernet fra eksemplerne). Normalbidrag og grundbeløb samt tillæg til grundbeløb opkræves af Udbetaling Danmark på forskellige tidspunkter. Du modtager derfor ikke de to udbetalinger på forskellige tidspunkter.

Eksempel på opkrævning af normalbidrag – grundbeløb.Eksempel på opkrævning af børnebidrag, procenttillæg til normalbidrag:

BigMaQ
¯\_(ツ)_/¯
Log in eller Registrér for at kommentere.