frame

EnouQh.com

Du behøver ikke at registrere dig eller logge ind for at læse indspark i debatten, men vi vil elske, hvis du opretter en profil og deltager aktivt

Log ind Registrer

Fælles forældremyndighed – med en narcissist

BigMaQBigMaQ Indlæg: 63
Redigeret august 2019 i Lovgivning – om psykisk vold
At have fælles forældremyndighed over jeres barn betyder, at I skal være enige om væsentlige beslutninger vedrørende jeres barn.

Det er f.eks. beslutninger om skolevalg, skolefritidsordning, flytning til udlandet (men ikke flytning indenlands), valg af navn, religiøst tilhørsforhold og risikobetonede fritidsaktiviteter (for eksempel dykning, boksning, motorsport, bjergbestigning eller lignende).

Den af jer, der bor sammen med jeres barn, kan selv træffe beslutninger om overordnede forhold vedrørende jeres barns liv. Disse beslutninger behøver I altså ikke være enige om. Det er for eksempel beslutninger om, hvor i landet jeres barn skal bo, beslutninger vedrørende jeres barns daginstitution og spørgsmål om jeres barns daglige velbefindende, f.eks. om jeres barn skal gå til skolepsykolog.

Kilde: Pjece fra Statsamtet: Med barnet i centrum

Hvis den af jer, som jeres barn bor sammen med, beslutter sig for at flytte til et andet sted i Danmark sammen med barnet, skal den anden forælder dog orienteres om flytningen senest 6 uger før, flytningen skal ske. Det kan I læse mere om her: http://bit.ly/varsling-flytning.

I en sag, hvor jeg var bisidder, påtalte den ene part gentagne gange op til mødet og under møde, at varslingspligten ikke var overholdt. Sagsbehandleren konkluderede, at det var den ikke, men nu var bopælsforælderen og barnet flyttet, og det kunne der jo ikke gøres noget ved!

Konklusionen er, at det ikke har nødvendigvis har konsekvenser – ikke at overholde varslingspligten. Er der tale om psykisk-økonomisk vold i forholdet, som fortsætter efter bruddet, måske ved at den ene part tilbageholder børnebidrag, opsparing, ejendele eller misligeholder samværsaftalen, så ville jeg personligt også vente med at fortælle til sidste øjeblik – ja faktisk efter sidste øjeblik!
I bogen 'Det største svin vinder' skriver Libbie Bouffon:
“Ifølge reglerne skal man varsle sin nye adresse med mindst seks uger. Også selv om man bare flytter ind i nabohuset. Og hvis man ikke overholder varslet, kan barnets adresse blive flyttet til den anden forælder.”
Så det kan åbenbart – i nogle tilfælde – også have store konsekvenser, ikke at overholde varslingspligten!Jeg er BigMaQ – jeg er for tykhovedet til at opfatte psykisk vold på egen krop – hvis jeg har været udsat for det. Måske har jeg! Men jeg kender mekanismerne, jeg har læst sagsakterne, jeg kender spillet og jeg har nørdet mig gennem 'teorierne'. Jeg bryder mig ikke rigtigt om narcissister – men anerkender, at vi alle sommetider gør, eller har gjort, andre ondt, selvom vi burde vide bedre. Forskellen på 'os' og narcissister er – at 'os' angrer. Det gør narcissister ikke –> ærligt. De evner ganske enkelt ikke selvreflektion – men ser og oplever verden fra deres egen lille navle. 
BigMaQ
¯\_(ツ)_/¯
Log in eller Registrér for at kommentere.