frame

EnouQh.com

Du behøver ikke at registrere dig eller logge ind for at læse indspark i debatten, men vi vil elske, hvis du opretter en profil og deltager aktivt

Log ind Registrer

Mai Mercados tråd om skilsmissesystemet

BigMaQBigMaQ Indlæg: 63
Her er et par kommentarer til Mai Mercados tråd på facebook om det nye skilsmissesystem. 

Det er tydeligt på kommentarerne, at der er nogle som oplever og møder et helt andet system, end det som Mai Mercado fortæller om.

Nu hedder det "Familierettens hus". Før hed det "Statsforvaltningen". Dermed flyttes en række opgaver fra Statsforvaltningen ud til bl.a. kommunerne. Her var tidligere en række forskellige opgaver af vidt forskellig karakter. Nu kommer et helt entydigt fokus på kerneopgaven. Dertil flyttes de konfliktfulde sager direkte til domstolene. Det skulle meget gerne give et bedre sagsforløb.
– Mai Mercado

Erika:
Det er stadigvæk de samme medarbejdere og dommere og børnene vil stadig være tabere. Vi er vidne til en sag lige nu hvor man bare fortsætter i det gamle spor uden at tage hensyn til børnenes tarv. Så jeg tror ikke på at det bliver anderledes. Så skulle man samtidig havde skiftet den gamle medarbejderstab ud men det er jo ikke sket.

Anja: Kommunerne er i forvejen presset familiehuset har lang vente tid på sagsbehandling sidste år i nov var der 6 md vente tid i familie husene med de nye opgaver er det helt sikkert værre. I har valgt mor og far skal dele børnepenge hvordan skal højkonflikt forældre det når de ikke engang kan hilse på hinanden, og der er vente tid på konflikthåndtering.

Pia: Hvordan synes du selv kommuner håndterer børnesager på nuværende tidspunkt?

Nanna: Generelt er kommunerne pressede, så hvorfor ikke ophæve Budgetloven eller justere den, så kommunerne kan løse alle deres opgaver på bedst mulig vis. Man kan ikke kun give flere opgaver og ikke samtidigt sørge for tilstrækkelige midler til at kunne implementere de nye og de gamle opgaver...

Susanne: Du aner desværre ikke hvordan virkeligheden ser ud, fortæller dig gerne nogle eksempler fra det virkelige liv, hvor små siloer på kommuner, ender helt galt selv i grimme grumme børnesager rejst af ankestyrelsens akutteam vedr. Børn i klemme, hvor der i forvejen er alle aktører på banen, fordi de der skal sikre barnets tarv, fagligt ikke er klædt på til disse sager.......og kommunerne tænker dokumenteret ofte blot på hvem det økonomisk er billigst for kommunen, at børnene bor hos....nej igen sætter du ræven til at vogte høns...end ikke børnehusene i henhold til 50a til 50c bruges.....og ja der er samtidig tale om skilsmisseforløb.....så igen velkommen til den verden, hvor børn ikke er i stand til på egen hånd, at sikre deres egen retssikkerhed, når de voksne i STF, på kommune og i AST /PPR og politi og byret ikke samarbejder i netværksgrupper.

Kristina: Bliver dommerne så dermed klædt på til de nye opgaver, så som at kunne identificere psykopati og andre personlighedsforstyrrelser? Ellers er vi jo lige vidt, og intet nyt tilført?

Anette: Det største problem er desværre kommunerne, så at give dem endnu mere magt er ikke smart og vil ødelægge endnu flere familier og ikke mindst børn. Jeg står selv med børn der er ødelagt pga. en kommune der sammen med fædrene smadret vores familie, den ene far er alkoholiker og den anden psykisk syg, men det var mig kommunen var efter og stadig er det i dag, de ser simpelthen ikke problemet de har skabt, men giver derimod mig skylden for alt, fordi man som borger i dag ikke kan stoppe en kommune der ikke vil vil stoppes.

Søren: Hvad med alle de skilsmisser som skete forud for de her ændringer? Der er i titusindevis af børn, fædre og mødre som dagligt lider af den stupide lovgivning som der har været (og delvist er) på området?

Jan: Det værste er selv når kvinderne, også mændene, tages i den ene løgn efter den anden. Desvære belønnes den part der lyver osv. stadig og modparten straffes.

Mette: Jeg har ikke haft samvær med mine børn, siden de mod deres vilje, blev tvunget til at flytte hjem til deres voldelige far. Han har selv været i behandling osv. for vold i offentlig regi, men omvendt vil det offentlige ikke anerkende volden mod børnene og jeg. Absurd. Der har aldrig været underretninger om vold og omsorgssvigt på mig, men derimod på faren. LORTELAND.

Allan: Jeg tænker dagligt på hvordan mit liv havde formet sig, hvis jeg som barn var blevet hørt om, hvor jeg ville bo. Det blev jeg så ikke.

Jamilla: Jeg tror du vil have gavn af at sidde i et retssal, hvor man netop kæmper for børnene, men man ik kan samarbejde. Forældre glemmer helt hvorfor de fik barn sammen og det eneste der betyder noget er at straffe den anden. Det skammeligt. Men vi er også nogle forældre der ikke tør af ren og skær afmagt for som du selv så pænt beskriver en psykopat... - jeg fik fuld forældremyndighed. Der var enighed... Undtaget fra faren og hans advokat. Men nogle gange så vil man også bare passe ekstra godt på sine børn. Man skal jo kende historien for at kunne sidde i din stol og slynge ud hvem der beskylder hvem for hvad.

Dan: Så længe der ingen konsekvens er ved at komme med falske anklager, der f.eks. koster samværet for børnene, er det nye system intet værd! F.eks. gælder det (stadig) bare om at fastholde et konfliktniveau, så kan samværet ikke forøges. Intet nyt under solen.

Og Mai Mercado får det sidste ord som svar på Dans kommentar:
De konfliktfyldte sager ryger direkte til domstolen, hvor der sidder en dommer for bordenden. Dertil har vi forenklet forløbet af sagerne, så de bliver håndteret meget hurtigere og bedre. Det dæmmer helt sikkert op for meget af det konflikt, vi har set.

Mai Mercados tråd på facebook kan du læse her: http://bit.ly/skilsmissesystemet.BigMaQ
¯\_(ツ)_/¯
Log in eller Registrér for at kommentere.