frame

EnouQh.com

Du behøver ikke at registrere dig eller logge ind for at læse indspark i debatten, men vi vil elske, hvis du opretter en profil og deltager aktivt

Log ind Registrer

En landvinding, at psykisk vold ikke længere grines ad

#EnouQh#EnouQh Indlæg: 49
Redigeret februar 2019 i Medier – om psykisk vold
Trine Schaldemose, vicedirektør i Mødrehjælpen – svar på leder i Berlingske
Når Berlingske i en leder 21. januar kalder straf for psykisk vold for et bekymrende symbol, ja, så er netop den indstilling dybt bekymrende. Kriminalisering af psykisk vold er meget mere end blot symbolpolitik. Det er en landvinding, at man nu vil anerkende, at den psykiske vold er ligeså forkert som den fysiske. En landvinding, at psykisk vold ikke længere bagatelliseres eller grines ad som fnidder i et parforhold. En landvinding, der vil flytte den almindelige danskers opfattelse af, hvad vold er. Alt i alt en lovgivning, der tager psykisk vold, dens traumer og ødelæggende følgevirkninger alvorligt.
Nogle mente engang, at Christiansborg ikke skulle blande sig i, om forældre måtte slå deres børn. Afskaffelsen af revselsesretten blev vedtaget i 1997, og det må dog alligevel siges at have haft kæmpe betydning for, hvordan vi i dag opdrager vores børn. Der er ikke faldet mange domme i de over 20 år, der er gået, men symbolsk, tja, der er betydningen vel ikke til at overse.
Du kan læse Trines indspark her: https://www.berlingske.dk/kommentarer/berlingskes-holdning-til-at-goere-psykisk-vold-strafbart-er-dybt

Og du kan læse lederen i Berlingske med overskriften 'Straf for psykisk vold er et bekymrende symbol', som Trine kommenterer her: https://www.berlingske.dk/ledere/straf-for-psykisk-vold-er-et-bekymrende-symbol

Kommentarer fra #EnouQh

Lederen, som Trine Shaldemose kommenterer, fremhæver nogle af kommentarerne i lovforslaget – men undlader meget fuldstændigt at kommentere på ordlyden i den nye § 243, som kriminaliserer psykisk vold.
I bemærkningerne til lovforslaget kan man læse, at psykisk vold også indbefatter at ignorere sin partner, at sladre ondsindet om hende eller holde hende »i uvished om afgørende beslutninger, for eksempel rejser til udlandet«.
Skulle vi ikke for en god ordens skyld bringe ordlyden i § 243 – som forventes vedtaget i februar 2019? Vi har tilladt os at pinpointe nogle af de ord, som vi synes, er vigtige i paragraffen.
Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.
 Det er også vigtigt at pointere, at § 243 primært fokuserer på psykisk vold blandt partnere, tidligere partnere, i familien, eller en person som er eller har været nært knyttet til husstanden.


Log in eller Registrér for at kommentere.