frame

EnouQh.com

Du behøver ikke at registrere dig eller logge ind for at læse indspark i debatten, men vi vil elske, hvis du opretter en profil og deltager aktivt

Log ind Registrer

Kærlighed og psykisk vold

BigMaQBigMaQ Indlæg: 53
Redigeret januar 29 i Debatten – om psykisk vold
For stærke mennesker kan det være svært at forstå, hvad psykisk vold er, og hvordan det påvirker.

Og kærlighed er en svær størrelse.

Psykisk vold er tricky, og langt fra det billede, som nogle medier og modstandere af § 243 (som kriminaliserer psykisk vold), tegner. 

Det er jo ikke til diskussion om loven skal vedtages eller ikke, for det bliver den. Den har nemlig stor opbakning blandt de politiske partier, og interesseorganisationerne, som arbejder med psykisk vold. 

Loven forventes vedtaget ca. 1 marts. Vores Justitsminister fortæller, at han forventer loven bliver vedtaget før.

Loven er måske ikke perfekt i sin nuværende form, men den sender et klart signal om, at vi ikke accepterer partervold i nogen form. Og det synes #EnouQh, er vigtigt. Måske endda vigtigere end noget andet!

Psykisk vold, fysisk vold, social vold, økonomisk vold, seksuel vold, er en del af samme voldsspiral. Hvis du gerne vil gøre noget ved partnervold, giver det god mening at kigge på hele voldsspiralen. 

De fleste af os kan heldigvis være enige om, at vi skal behandle hinanden ordentligt og anstændigt. Men der er nogle, som ikke lever op til dét, og udsætter deres partner og familie for vold.

Modstandernes argumenter

Der er i medierne mange bud på, hvad psykisk vold er, men de fleste modstandere af §243 vælger et forkert udgangspunkt for deres debatindspark!
  • Det handler ikke om, som Birthe Rønn Hornbech formulerer sig: ‘ytringer inden for hjemmets fire vægge’.
  • Eller som en leder i Jyllands Posten skriver: ‘den psykiske stemning i en familie’, og i en anden artikel: ‘den personlige frihed og den enkelte families ret til at indrette sig’. 
  • Eller som overskriften på et facebook-opslag på TV2’s facebook side fortæller: ‘Nu bliver det strafbart at ignorere sin kæreste.’
  • Eller som advokat Peter Secher skriver i et indspark på Nationen (Ekstra Bladet): ‘Så næste gang du rydder op og gør rent i stedet for at se fodbold, fordi konen ellers skælder dig ud og lægger dig på is, næste gang hun på samme måde, får dig til at sige ’ja tak ’til økologisk vegansk speltsalat i stedet for pizza, og måske endda gentager, at du jo er blevet tyk, så er du offer for strafbar psykisk vold.’
  • Eller som Jaleh Tavakoli skriver i Jyllands Posten 9. januar: ‘Dette lovforslag betyder i princippet at manden der har banket sin kone til ugenkendelighed kan påstå at være blevet ramt lige så hårdt af konens sårende ord.’

Psykisk vold er iflg. lovforslaget til § 243

Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold… 

Psykisk vold er altså groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd – og vigtigt i paragrafen er den næste sætning: ‘der er egnet til utilbørligt at styre den anden’.

Jeg kan ikke slet ikke genkende de 5 eksempler ovenfor i forslaget til § 243. 

Det lovmodstanderne glemmer

De medier og personer som vælger at tage udgangspunkt i de eksempler, som lovforslaget også fremlægger, glemmer to vigtige tilføjelser i deres argumentation:

• Det bemærkes, at de nævnte eksempler ikke er udtømmende samt at det i forhold til flere af de nævnte handlinger afhænger af de foreliggende omstændigheder… !

• Den nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd skal kunne betegnes som grov, for at adfærden er omfattet at den foreslåede bestemmelse. Det er således ikke enhver nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der kan udgøre psykisk vold i bestemmelsens forstand.

Usynlig vold

Ja, psykisk vold, som også kaldes for usynlig vold, er vanskeligt at bevise. Det er det jo som regel, når noget er ‘usynligt’. Af samme grund forventer Justitsministeriet heller ikke mange sager, der udelukkende handler om psykisk vold.

Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal lovgive på området. Vi har jo også en lov, der forbyder cykeltyverier, selvom kun en meget lille antal opklares. Og før fotovognene var det også få fartsyndere, der blev taget. Hvilket minder mig om, at jeg har en regning på 1000 kr. liggende, fordi jeg glemte at lette på foden inden byskiltet.

Psykisk vold, fysisk vold, social vold, økonomisk vold, seksuel vold, er en del af samme voldsspiral. Hvis du gerne vil gøre noget ved partnervold, må du nødvendigvis kigge på hele voldsspiralen!

Vi kan håbe, at vi med kriminaliseringen af psykisk vold, sender et signal om, at vi som samfund ikke tolererer psykisk vold .

Stærke mennesker – og børn

For stærke mennesker kan det være enormt svært, at sætte sig ind i, hvad psykisk vold gør ved ofrene, og hvorfor ofrene ikke ‘skridder fra stodderen’.

Men det er ikke altid så let, som det lyder! Der kan være mange årsager. Dn af dem er, at psykisk vold – og manipulation foregår over lang tid, og stille og roligt tager til. Den kan være så usynlig, at du ikke opdager det, før du ikke kan genkende dig selv! Det er enormt svært for mange mennesker at sætte sig ind i. 

Hvis der er børn involveret, er det endnu sværere! Du skal som mor (eller far) vælge at flytte børnene fra deres lokalområde – måske skole og venner – eller bosætte dig inden for en afstand, hvor den psykisk voldelige mand (eller kvinde) kan dukke op når som helst! Du er altså i et kæmpe dilemma, når der er børn involveret.

Det kan være, at din partner har styret økonomien og holdt dig udenfor – og hvis han (eller hun) ikke villig til at skilles på en anstændig måde, så står du dårligt. Psykisk vold foregår nemlig ofte over tid, og nedbryder dig langsomt og usynligt, og afskærer dig fra dit netværk. 

Men forestil dig – du holder dig gående på et næsten fladt batteri, og du ved, at hvis du forlader din partner, så skal du efterfølgende bruge enorme resourcer på at vriste dig fri – det kan være slåskampe om økonomien, i Statsamtet, Fogedretten, Civilstyrelsen, Procesankenævnet, Udbetaling Danmark, Ankenævnet... børnenes skole og fritidsinstitutioner eller tilsvarende! Prøv at forestille dig det!

Du kan læse mere om voldsspiralen her: https://danner.dk/stop.../kend-voldsspiralen-som-udsat

Og så er vi tilbage ved udgangspunktet – for stærke mennesker kan det være svært, at sætte sig ind i, hvad psykisk vold er – og hvorfor man ikke bare forlader et psykisk voldeligt forhold – eller et fysisk voldeligt forhold!


BigMaQ
¯\_(ツ)_/¯
Log in eller Registrér for at kommentere.