frame

EnouQh.com

Du behøver ikke at registrere dig eller logge ind for at læse indspark i debatten, men vi vil elske, hvis du opretter en profil og deltager aktivt

Log ind Registrer

Birthe Rønn Hornbech: Straf for psykisk vold. Hvem gavner det?

DianaDiana Indlæg: 46
Kvinderne er bestemt ikke svagere end mændene. Tværtimod er kvinderne måske mere psykisk voldelige end mændene. Tænk blot på, hvilke midler ikke så få kvinder benytter i skilsmisse- og samkvemssager.
Så er linien lagt – Birthe Rønn Hornebech starter sin tankerække med et 'måske', og bygger derfra ovenpå.
Når det drejer sig om kampen for at få flest dage med børnene, viser erfaringen, at der er en del kvinder, der bruger psykisk vold og beskylder fædrene for vold og incest og råber og skriger og kommer med meget ydmygende beskyldninger imod faderen. Ikke så få mænd – og deres mødre – kan bevidne dette.
Er erfaringen, at 'en del' kvinder bruger psykisk vold før, under og efter en skilsmisse? Ja, verden er mangfoldig – og det er Danmark også, så erfaringen er sikkert rigtigt – at 'en del' kvinder bruger psykisk vold! Men sætningen er jo i og for sig ligegyldig, hvis den ikke sættes i perspektiv! Jeg kan anbefale bogen 'Mediernes møgkællinger' af Susanne Staun – for at få sat påstandene lidt i perspektiv!Birthe Johanne Sparrevohn Rønn Hornbech har ret i, at der sjældent vil kunne føres bevis for psykisk vold – det giver jo også godt mening, når psykisk vold også kaldes for usynlig vold, men derfor skal vi ikke undlade at lovgive om noget, der kan have så enorme konsekvenser for ofrene, som psykisk vold! 

Vi har også en lovgivning, der fortæller, at det er ulovligt at stjæle cykler – men hvor mange cykeltyverier bliver opklaret om året?
Og skal ægtefællers verbale slagsmål på åben gade behandles som gadeuorden, der takseres til bøde, eller skal begge sendes i fængsel? Det er jo helt ude af proportioner.
Ja, det er ude af proportioner – men det har INTET med psykisk vold at gøre. Argumentet bygger ovenpå påstanden, at psykisk vold er ytringer!

Psykisk vold er, som der står i paragraffen: Groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden – gentagne gange over en periode.
Og hvordan vil det gå i de familier, hvor den ene part hele tiden føler sig krænket og benytter lovændringen som en anledning til at rende til politiet? Vil det ikke blot forværre og forlænge konflikten? Jeg tror det.
'At rende til politiet'. Hvem render? Det er et udtryk vi bruger om børn, der render, eller stikker, ned til købmanden efter æg til pandekager, som MOR har glemt at købe.Valget af ordet 'rende', er ikke tilfældigt – det handler om at latterliggøre beslutningen om at kriminalisere psykisk vold, fordi Birthe Rønn Hornbech har en anden holdning. Og hun er – måske – også kendt for sine kontante holdninger.Og den afsluttende salut:
En vis mand har engang sagt: »Der bør ikke lovgives længere, end livet kræver det.« Den visdom burde Folketinget lytte til.
Hvis du er eller har været udsat for psykisk vold, kan livet føles uendelig kort! Når en partner i  udnytter din svaghed til – på en groft nedværdighende, forulempende og krænkende måde – at styre dig.

Men det kan – en del – af vores stærke kvinder, som fx Birthe Rønn Hornbech – måske – næppe forestille sig!

Psykisk vold er også, når du forlader et forhold og efterfgølgende får tilbageholdt din opsapring, ejendele, børnepenge, samtidig med at samværsaftalen misligeholdes – i årevis, og på 0-energi må kæmpe dig gennem 8 instanser!


Og så lad os lige snuppe lovforslaget til § 243 i sin fulde ordlyd – så vi alle ved, hvad vi snakker om!

Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold...
Di 💋 #enouQh 
– If U walk through hell, keep walking.
Log in eller Registrér for at kommentere.