frame

EnouQh.com

Du behøver ikke at registrere dig eller logge ind for at læse indspark i debatten, men vi vil elske, hvis du opretter en profil og deltager aktivt

Log ind Registrer

Juraprofessor: Lov mod psykisk vold kan risikere at ramme ofre yderligere

BigMaQBigMaQ Indlæg: 53
Redigeret januar 16 i Medier – om psykisk vold
16. januar 2019 har Kristeligt Dangblad en artikel med overskriften: 
Juraprofessor: Lov mod psykisk vold kan risikere at ramme ofre yderligere
Og underoverskriften: 
Justitsminister Søren Pape Poulsens (K) lovforslag om at ligestille psykisk og fysisk vold rummer gode intentioner, men risikerer at give ofrene falske forhåbninger, vurderer professor i strafferet Birgit Feldtmann
Birgit Feldtman har ret, når hun skriver:
”Det er et meget svært område at regulere, fordi vi bevæger os på grænsen mellem det private og det offentlige. I et demokratisk samfund vil vi normalt gerne have os frabedt, at staten blander sig for meget i, hvad der sker i vores private liv. Men samtidig skal staten også udøve beskyttelse inden for det private. Det er en svær balance at finde, som jeg ikke er sikker på helt er fundet.
Birgit Feldtman skriver citeres også for:
For det andet vil det i mange af sagerne være utrolig svært at løfte bevisbyrden, da loven sigter mod handlinger, som ofte vil have fundet sted i hjemmet uden andre til stede end de involverede. Derfor risikerer det hurtigt at blive påstand mod påstand.
Ja, det er svært! Det er skide svært!
Det er svært at skulle dømme nogen i en sådan sag, for hvis der dømmes, er bevisbyrden reelt set blevet vendt på hovedet, så det er den anmeldte, der skal bevise sin uskyld.
Det er ikke korrekt! Bevisbyrden bliver ikke vendt på hovedet, hvorfor skulle den det? Og ja, det strider mod den måde vores retssystem fungerer på, med en undtagelse – hvis din bil bliver blitzet, så har du som ejer ansvaret for at betale fartbøden, uanset om du har kørt bilen eller ej!

Det kan selvfølgelig ikke sammenlignes helt, men alligevel... !

En række sager om psykisk vold vil af politiet blive henlagt som 'hændelser', og der vil aldrig blive rejst tiltale. Men det er ikke anderledes, end det er tilfældet med mange andre sager, som haver hos politiet!

Anklagemyndigheden skriver på deres hjemmeside:
I langt de fleste straffesager er det vigtigste bevis ofte det, som offeret og de vidner, der har overværet forbrydelsen, kan fortælle om sagen. Som vidne bliver man typisk afhørt af politiet, inden man bliver indkaldt til at afgive forklaring i retten.
Og det samme må jo gøre sig gældende, når det handler om psykisk vold.

Psykisk vold foregår altid over tid, og selvom psykisk vold med god grund også kaldes usynlig vold, bl.a. fordi offeret for den psykiske vold skammer sig og skjuler den psykiske vold, så kan en paragraf, der kriminaliserer psykisk vold, være med til at skabe et paradigmeskift i vores holdning til det, som af nogle medier kaldes 'den psykiske stemning i familien', så det tabuiserede emne, afkorter den psykiske vold, netop fordi § 243 sætter fokus på psykisk vold.

Fysisk, psykisk og seksuel vold er en del af den samme voldsspiral, når det handler om partnervold! Hvis du vil gøre noget ved den ene form for vold, må du nødvendigvis kigge på hele spiralen!
”Jeg kan godt frygte, at man med en sådan lov giver nogle falske forhåbninger, der for ofrene kan føles som en dobbelt krænkelse. Først er man blevet krænket af eksempelvis sin samlever. Derefter kan det føles, som om man bliver krænket af systemet, når der ikke bliver rejst tiltale, eller når samleveren bliver frifundet.”
Ja, men sådan er det jo også i dag! Jeg tvivler på, at § 243 skaber falske forhåbninger. Bevisbyrden er en del af vores opdragelse!

Systemet er allerede i dag i mange tilfælde ufrivillig deltager i den psykiske vold – eller forlængelse af den psykiske vold! Hvordan?Hvis du som offer for psykisk vold, hvis der f.eks. er børn involveret, skal kæmpe dig gennem flere forskellige instanser – fx Statsamtets afdeling for samvær og afdeling for børnepenge, Udbetaling Danmark, Fogedretten, Civilstyrelsen, Procesbevillingsnævnet, Civilretten m.fl., fordi den psykiske vold fortsætter efter ophør af forholdet, så er den eneste forskel fra i dag til efter vedtagelsen af § 243, at du MÅSKE efter vedtagelsen, kan anlægge sag for overtrædelse af § 243.

Altså, hvis du ikke psykisk er kørt helt ned under gulvbrædderne!


Du kan læse artiklen i Kristeligt Dagblad her: http://bit.ly/juraprofessor
BigMaQ
¯\_(ツ)_/¯
Log in eller Registrér for at kommentere.