frame

EnouQh.com

Du behøver ikke at registrere dig eller logge ind for at læse indspark i debatten, men vi vil elske, hvis du opretter en profil og deltager aktivt

Log ind Registrer

Vil psykisk vold udvande problemer med egentlig vold?

BigMaQBigMaQ Indlæg: 63
Redigeret januar 2019 i Debatten – om psykisk vold
Jaleh Tavakoli skriver i et blog-indlæg i Jyllands Posten 9. januar 2019 som respons på § 243, der ventes vedtaget marts 2019 under overskriften: Psykisk 'vold' vil udvande problemer med egentlig vold.
Dette lovforslag betyder i princippet at manden der har banket sin kone til ugenkendelighed kan påstå at være blevet ramt lige så hårdt af konens sårende ord.
Nej, det gør det selvfølgelig ikke – for psykisk vold handler ikke om ‘sårende ord’. Psykisk vold er ikke enkeltstående handlinger – det er ifølge lovforslaget: ‘… gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd’.

Denne sætning er forøvrigt ændret i forhold til det oprindelige udkast fra Justitsministeriet, hvor § 243 lød sådan her: ‘… som gentagne gange over en periode udsætter den anden for nedværdigende, manipulerende eller krænkende adfærd

Allerede i overskriften indikerer Jaleh Tavakoli sin holdning til den nye § 243. Hun sætter vold i anførselstegn: Psykisk 'vold'.

Psykisk vold handler ikke om enkeltstående handlinger, som paragraffen også fortæller, men om ‘gentagelser’.
§ 243. Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.
Pluk fra artiklen:
Kvinden fra Vollsmose, der af sin far i tirsdags blev stukket imellem 6-8 gange i ryggen og maven, havde nok ikke været i kritisk tilstand, hvis volden havde været verbal. Relativismen er, som så mange andre gange, et problem.
Volden er næppe startet med situationen fra ‘i tirsdags’. Kvinden har, gætter jeg på, forud for den tragiske hændelse, været udsat for psykisk vold – for psykisk vold følger ofte med fysisk vold. Måske er det heller ikke første gang, hun har været udsat for fysisk vold.

Danner skriver på deres hjemmeside: 
Næsten 100 % af de kvinder, som flytter på krisecenter har været udsat for psykisk vold; de er blevet følelsesmæssigt manipuleret, intimideret og truet af deres partner i så høj en grad, at det har ødelagt deres selvværd. 
Danner skriver også: 
Den anslås, at 500.000 kvinder og 280.000 mænd herhjemme lever eller har levet i et forhold med psykisk vold … Når en kvinde udsættes for krænkelser, nedgørelser og trusler gang på gang, så påvirker det hendes selvtillid og evne til at klare sig selv. En del kvinder får PTSD-lignende symptomer (posttraumatisk stresssyndrom) som depression og angst. Mange mister deres job, enten fordi han truer hende til det, eller fordi hun simpelthen ikke både kan holde styr på job, og de absolutter han stiller hende overfor.  Forældreevnen og omsorgen for børnene bliver svækket.
Og i en rapport fra august 2018 skriver Lev Uden Vold:
Voldsudsatte beskrev den psykiske vold som ligeså skadende eller mere end fysisk vold.

Det handler om årsag, handling og konsekvens

Årsagerne til psykisk vold i et forhold kan være mange – ofte udspringer volden – gentagne gange over tid – af en skæv magtfordeling, der udnyttes af den ene part i forholdet.

Handlingen er en groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd.

Konsekvenserne kan være PTSD-lignende symptomer, også kaldet PNSD (Post Narcissistisk Stresssyndrom). 

PNSD har følgende karakteristika (Christina Copty):
 • Man føler sig forvirret.
 • Man tvivler på sig selv.
 • Man føler, at man er ved at miste sin forstand.
 • Man dissocierer.
 • Man har PTSD lignende symptomer.
 • Man er bange for, at man tager fejl i sin læsning af andre.
 • Man tvivler på, at man er værd at elske.
 • Man tror, at man selv er skyld i adfærden fra narcissisten, og frygter derfor, at man kun kan tiltrække denne type partnere, fordi der grundlæggende må være noget ‘galt’ med en selv.
 • Man har søvnproblemer, ofte med mareridt eller meget stressende drømme.
 • Man mister sin energi, og føler sig træt og udkørt.
 • Man har let til tårer.
 • Man føler sig tyndhudet og ru.
 • Man isolerer sig.
 • Man kan få udslæt, migræne, tarmproblemer, vægtproblemer.
 • Man føler sig skamfuld over sit parforhold/over at have været i sådan et forhold.
 • Man får hukommelsestab.
 • Man mister koncentrationsevnen.
 • Man får flashbacks.
 • Man begynder at opføre sig irrationelt, kontrollerende, jaloux, opfarende.
 • Man bliver kold ligesom sin partner (følelsen af, at man lukker ned).
Jeg har den psykiske vold tæt inde på livet – jeg har aldrig mærket den på egen krop – men jeg har set og 'følt' konsekvenserne! Jeg har været med på sidelinien gennem 8 forskellige instanser – og det handler om psykisk vold – ikke om ‘sårende ord’. 

Fysisk vold er ofte en forlængelse af den psykiske vold – og omvendt. Det viser Danners undersøgelse af den vold kvinder, som flytter på krisecentre, har været udsat for. Psykisk vold følger i næsten 100% af tilfældene den fysiske vold.

Den faktiske vold er ikke fysisk vold, men i lige så høj grad psykisk vold, og konsekvenserne kan være lige så fatale som fysisk vold.

§ 243 vil ikke udvande vold. Jeg kan slet ikke se, hvordan den skal kunne det! Men vi kan jo håbe – nu hvor der er fokus på den psykisk vold med en ny paragraf, nu hvor vi endelig kriminaliserer psykisk vold – kan imødegå nogle af konsekvenserne ved den psykiske vold – nemlig den fysiske vold!


Rapporten kan i sin fulde længde læses her: http://bit.ly/psyk-vold-rapport


Justitsministeriet skriver i deres økonomiske implementeringsberegninger:
Der forventes få sager årligt om psykisk vold efter den foreslåede § 243. Der forventes herved i det væsentlige at være tale om sager, hvor der foretages samtidig strafforfølgning for andre lovovertrædelser, herunder f.eks. vold eller trusler. Der vil formentlig i meget få sager årligt blive indledt strafforfølgning for overtrædelse af den foreslåede § 243, uden en samtidig strafforfølgning af andre strafbare forhold.
Den psykiske vold bliver ikke let at bevise, det fortæller Justitsministeriets økonomiske beregninger – men at vi får en paragraf, der kriminaliserer psykisk vold, sender et vigtigt signal – at vi ikke tolerer vold i nogen afskygning. Den stærke har ikke ret til at kue den svage – hverken med fysisk eller psykisk vold.

At psykisk vold har store konsekvenser kan læses i Lev Uden Volds rapport: Psykiske, fysiske og sociale konsekvenser af psykisk vold i parforhold – her: http://bit.ly/psyk-vold-konsekvenserhttp://bit.ly/psyk-vold-konsekvenser.

Jaleh Tavakoli skriver også:
Psykisk ’vold’ imod voksne mennesker skal dog ikke straffes med fængselsstraf. Vi er i gang med at udvande vores lovgivning på et meget vigtigt område. De voksne der bliver udsat for psykisk chikane af en partner eller fra andre familiemedlemmer, skal kunne søge hjælp til at komme væk, eller til at bedre deres kommunikationen i familien.
Det handler jo ikke kun om psykisk vold – men i lige så høj grad om fysisk vold, og sætningen kunne omformuleres: 'De voksne der bliver udsat for fysisk vold af en partner eller fra andre familiemedlemmer, skal kunne søge hjælp til at komme væk, eller til at bedre selvforsvaret.'

At bedre kommunikationen er vanskelig, hvis man har bare lidt indsigt i de manipulationsteknikker, som f.eks. narcissister anvender: Når man lovgiver om fysisk vold – må man også lovgive om psykisk vold. Konsekvenserne kan, viser undersøgelserne, være lige alvorlige. Den store forskel er, at psykisk vold er svært at bevise.

Men fysisk og psykisk vold er en del af den samme voldsspiral.

Du kan læse hele Jaleh Tavakoli artikel her: http://bit.ly/egentlig-vold.
BigMaQ
¯\_(ツ)_/¯
Log in eller Registrér for at kommentere.