frame

EnouQh.com

Du behøver ikke at registrere dig eller logge ind for at læse indspark i debatten, men vi vil elske, hvis du opretter en profil og deltager aktivt

Log ind Registrer

Psykisk vold bliver ulovligt 1. marts 2019

DianaDiana Indlæg: 46
Redigeret januar 10 i Debatten – om psykisk vold
Psykisk vold har selvfølgelig hele tiden været ulovligt – der er bare ingen som er blevet dømt efter de nuværende paragraffer. Psykisk vold har i alt for lang tid været konsekvensløst for udøveren – og en konsekvens-lavine for offeret!

Flere af de større medier har været ude med historien, bl.a. DR, Jyllands-Posten, Fyens.dk, BT, Ekstra Bladet m.fl.

De fleste referer til Ritzau, men forhåbentlig bliver der i de kommende dage fulgt op på nyheden. Der er jo ikke lang tid til 1. marts 2019!

Det vil fortsat være vanskeligt at bevise psykisk vold, hvilket flere medier også tager udgangspunkt i. Og selvfølgelig er det det!

Der er en grund til at psykisk vold også kaldes for usynlig vold. Ofte ved offeret ikke at hun eller ham er udsat for psykisk vold – og familie og venner ser det heller ikke, fordi det foregår så skjult ofte over lang tid.

Det er vigtigt, at vi i Danmark endelig får en lovbestemmelse, som kriminaliserer psykisk vold – så vi får fortalt, at det er ulovligt. Det er et supervigtigt signal at sende.

Men... hvis vi kigger på Justitsministeriets økonomiske del af lovforslaget, ser vi også fakta – at psykisk vold ikke bliver mere synligt af en lovbestemmelse!

Der forventes få sager årligt om psykisk vold efter den foreslåede § 243. Der forventes herved i det væsentlige at være tale om sager, hvor der foretages samtidig strafforfølgning for andre lovovertrædelser, herunder f.eks. vold eller trusler. Der vil formentlig i meget få sager årligt blive indledt strafforfølgning for overtrædelse af den foreslåede § 243, uden en samtidig strafforfølgning af andre strafbare forhold.

Hvis loven skal have effekt for ofrene, så er det vigtigt, at politi, retsvæsen og det nye familieretslige system bliver uddannet og klædt på – til at agere, når loven træder i kraft. De skal vide, hvad de skal kigge efter! Hvis ikke – så bliver lovbestemmelsen blot ord på papir, og ikke handling på psykisk vold.

Tidligere i dag skrev Justitsministeriet i deres nyhedsbrev:

Nyt lovforslag ligestiller psykisk og fysisk vold

Onsdag 9. januar 2019

Justitsminister Søren Pape Poulsen fremsætter onsdag et lovforslag i Folketinget, der indfører en selvstændig bestemmelse i straffeloven, som ligestiller psykisk og fysisk vold. Med lovforslaget lægges der op til en strafferamme på op til tre års fængsel for psykisk vold, og det skal være med til at understrege de alvorlige skadevirkninger, psykisk vold kan have.
Ofre for psykisk vold skal have den samme mulighed for at få anerkendelse ved domstolene, som ofre for fysisk vold. Det mener justitsministeren, der onsdag d. 9./1 fremsætter et lovforslag om en selvstændig bestemmelse i straffeloven om psykisk vold.

Med bestemmelsen skal personer, der over en periode udsætter andre med tilknytning til husstanden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende handlinger, fremover kunne straffes med fængsel indtil 3 år. Det betyder, at f.eks. ægtefæller og børn fremover har et strafferetligt værn mod de groft krænkende handlingsmønstre, som udgør den psykiske vold.

Lovforslaget indeholder desuden en udskydelse af forældelsesfristen i sager om psykisk vold mod børn.

Formålet med lovforslaget er samtidig at sikre, at psykisk vold anerkendes som værende lige så alvorlig og skadelig som fysisk vold.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Debatten om psykisk vold har vist rystende eksempler på mennesker, der lever under et regime af kontrol, krænkelser og fornedrelser med den konsekvens, at de langsomt isoleres og nedbrydes. Denne form for vold har vi ikke været gode nok til at tage hånd om i samfundet. Vi har set på de blå mærker, men vi har glemt de ar på sjælen, der måske stikker langt dybere. Med en ny bestemmelse i straffeloven om psykisk vold sender vi et klart signal om, at psykisk og fysisk vold er ligestillet”.

I arbejdet med bestemmelsen om psykisk vold har en bred kreds af aktører været inddraget, herunder også aktører der varetager børns interesser.

Input fra aktørerne har været helt afgørende for at kunne udarbejde et lovforslag, der afgrænser psykisk vold på en hensigtsmæssig måde. Samtidig er der iværksat tiltag i forhold til politiet og anklagemyndigheden for at sikre, at myndighederne er klædt på til mødet med ofre for psykisk vold.

Psykisk vold er også inddraget som et særligt fokuspunkt i en tværministeriel arbejdsgruppe mod vold, som er nedsat under ligestillingsministeren, og som bl.a. skal følge op på den eksisterende handlingsplan om vold i familien og i nære relationer. 

Læs lovforslaget her: http://bit.ly/psykisk-vold-lovforslag 
Di 💋 #enouQh 
– If U walk through hell, keep walking.
Log in eller Registrér for at kommentere.